�� Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Symboly AŠK

Asociácia športových klubov Inter Bratislava

Symboly AŠK

Rozvíjajúcej sa telovýchovnej jednote začiatkom šesťdesiatych rokov zamestnanec obchodného úseku Slovnaftu Jozef Kebort vymyslel znak TJ Slovnaft. Farebnosť znaku i jednotnej prezentácii oddielov dal vtedajší predseda cyklistického oddielu Kamil Haťapka: žltá a čierna. Štylizácia znaku prešla viacerými variantmi. Najskôr boli v znaku kolóny ako symbol spolupatričnosti k Slovnaftu ako zakladateľovi telovýchovnej jednoty. Keď Slovan Bratislava v roku 1966 odstúpil do používania erbu mesta Bratislavy v znaku, prihlásil sa o jeho používanie Inter a dostal túto možnosť. Autorom grafického návrhu bol opäť Jozef Kebort.

Ďalšie zmeny v grafike znaku sa prejavili len v zmenách názvu, ktorých bolo dovedna päť. Od roku 1963 má Inter svoju vlajku a štandardu, ktorá je dielom Štefana Ábela. Jozef Kebort spolu s Kamilom Haťapkom v roku 1967 navrhli aj maskota Interu, ktorým sa stala vlčica v žlto-čiernom drese ako symbol Slovnaftu. Statický maskot ožil v roku 1996. Autorkou modernej čierno-bielej verzie maskota je Valéria Takáčová, vytvorila maskota v podobe piktogramu pre všetkých pätnásť klubov asociácie. Autorom hymny Interu bol v roku Boris Filan, text naspieval Pavol Hammel.

Hymna

Hymna na stiahnutie (formát .mp3)

Logo

Vlajka