Asociácia športových klubov Inter Bratislava

Nábor detí

Asociácia športových klubov (AŠK) Inter Bratislava je zoskupením dvanástich športových klubov - atletika, basketbal, hádzaná, rýchlostná kanoistika, kolky, športová gymnastika, rekreačná telesná výchova a šport, tenis, turistika, vodné lyžovanie, vodný motorizmus. Cieľom AŠK a jej profesionálnych pracovníkov je vytvárať podmienky pre fungovanie klubov v zmysle ich športového poslania. AŠK Inter je organizáciou s bohatou históriou, vznikla 1. júla 1940 ako ŠK APOLLO a úspechy jej športovcov radia klub z bratislavských Pasienkov medzi najvýznamnejšie športové organizácie na Slovensku.


Cyklistický klub

Cyklistický klub je jedným z najstarších a najúspešnejších klubov v histórii AŠK Inter Bratislava. V súčasnosti sa zameriava na organizovanie domácich a medzinárodných cyklistických pretekov v kategórii juniorskej mládeže a dospelých. Cyklistická sezóna trvá od marca do septembra, pričom tréningy sa realizujú individuálnou formou. Každý víkend sa konajú preteky v rôznych častiach Slovenska ale i v zahraničí, v rámci ktorých sa môžu cyklisti plne realizovať.

Prezident klubu:Ing. Ľubomír Žitňan
Manažér klubu:
Pavol Gálik
E-mail:
galik@cyklistikaszc.sk
Telefón:
0907 330 700
Poplatok od:20 € / mesiac

Kanoistický klub

Kanoistický klub má svoje sídlo v lodenici pri Vlčom hrdle. Tréningy v klube prebiehajú skupinovo - deti sú rozdelené podľa veku (9-12 a 13-18 rokov). Letná príprava spočíva hlavne na jazde s kajakom na vode, ale aj na posilňovaní s vlastným telom, s činkami, kondičných behoch, loptových hrách a pod. V priebehu zimy sa trénuje na pádlovacom trenažéri a pádlovacom bazéne, pričom sa nezanedbávajú ani kondičné tréningy formou plávania, bežkovania a posilňovania v telocvični. Počas pretekárskej sezóny v čase od mája do októbra sa všetci pravidelne trénujúci členovia zúčastňujú všetkých pretekov slovenského pohára.

Prezident klubu:Monika Vyskočilová
E-mail:
kanoistickyklubinter@gmail.com
Telefón:
0910 953 832
Poplatok od:90 € / rok

Kolkársky klub

Kolkársky klub svoje tréningy zakladá na aj pohybových aktivitách vrátane strečingu, či behu, pričom tréningy sa konajú dvakrát do týždňa. Veková kategória pri kolkoch nie je limitovaná, no odporúča sa s kolkami začať od 12-13 rokov. Kolkársky klub Inter má 3 kategórie: žiaci (do 15 rokov), dorastenci (do 18 rokov) a juniori (do 23 rokov). Každá kategória má prideleného svojho trénera. Klub poskytuje možnosť účasti na celoslovenských turnajoch (konajú sa vždy v nedeľu), majstrovstvách Slovenska, či majstrovstvách sveta.

Prezident klubu:Miroslav Vlčko
Manažér klubu:Martin Pozsgai
E-mail:
matopozsgai@gmail.com
Telefón:
0905 390 532
Poplatok od:30 € / polrok

Športová gymnastika

Tréningy športovej gymnastiky sa konajú jeden, dva alebo trikrát do týždňa (podľa dohody s rodičmi) a sú vedené formou gymnastickej rozcvičky spojenej s cvičeniami na rozvoj sily a následným prechodom na náradia. Klub má určenú spodnú vekovú hranicu na úrovni 3 rokov. V klube pracuje 15 trénerov. Od septembra 2014 klub ŠG rozšíril svoje aktivity a ponúkol gymnastkám, ale nielen im, možnosť navštevovať hodiny športového aerobiku pod vedním skúsených reprezentantiek. Dievčatá majú možnosť využiť to, čo sa naučili na gymnastických tréningoch v zostavách šporotvého aerobiku, ktoré sa prezentujú na dynamickú tanečnú hudbu.

Prezident klubu:Ing. Ingrid Potisková - 0905 477 473
Manažér klubu:Dana Tkáčová
E-mail:
ipotiskova@gmail.com
Poplatok od:15 € / mesiac

Tenisový klub

Tenisové tréningy v klube prebiehajú na individuálnej báze. Rodič pre dieťa vyberie trénera a po dohovore si rezervuje vhodné voľné termíny a nastaví tréningový proces v závislosti od fi nančných prostriedkov a úrovne hráča. Vek pre nástupdetí do klubu nie je limitovaný. Tenisový oddiel disponuje deviatimi trénermi, pričom klub dáva deťom možnosť výberu vlastného trénera (v prípade fi xných hodín a hráčov).

Prezident klubu:Jana Chobotová

E-mail:
tenis@askinter.sk
Telefón:
0901 913 797
Poplatok od:16 € / tréning

Vodný motorizmus

Klub vodných motoristov AŠK Inter nájdete v lodenici vo Vlčom hrdle. Klub vodného motorizmu preferuje tréningy počas pretekov, ktoré prebiehajú formou dvojkolového tréningu. Juniorského pretekára zabezpečuje skúsenejší pretekár ktorý má preukaz vodcu malého plavidla. V rámci klubu sú dve detské kategórie: 6-12 rokov, 12-18 rokov. Vodný motorizmus vedú dvaja tréneri a to pre rýchlostných a nerýchlostných pretekárov.

Prezident klubu:Ingrid Bošková
Manažér klubu:
E-mail:
vodnymotorizmus@askinter.sk
Telefón:
0903 705 559
Poplatok:Do 18 rokov ZDARMA

Vodné lyžovanie

Klub vodného lyžovania Inter má svoje sídlo na vodnej nádrži v Blatnom. Detské tréningy v klube prebiehajú celoročne. Počas letnej sezóny sa lyžuje a trénuje v Blatnom, 4-6 krát do týždňa. V priebehu zimnej sezóny tréningy prebiehajú nalyžiarskom stredisku Pezinská Baba, 3 krát do týždňa. Medzi sezónami sa 2 krát do týždňa trénuje inline slalom. Najmenší lyžiari majú k dispozícii lyže v klube zdarma, ale postupne je potrebné investovať do výstroja na všetky tri disciplíny.Deti začínajú lyžovať na vode pod vedením troch trénerov od 5-8 rokov. Perfektný kolektív, dlhoročné skúsenosti a všestrannosť prípravy formou hry zaručuje deťom progres a zábavu.

Prezident klubu:Ing. Jaroslav Ančic
Manažér klubu:
E-mail:
vodnelyzovanie@askinter.sk
Telefón:
0911 399 106
Poplatok od:50 € / rok

Turistický klub

Turistický klub Inter Bratislava funguje ako rekrečná voľnočasová aktivita pre dospelých. Klub pravidelne organizuje celodenné či niekoľkodňové výlety a rôzne ďalšie akcie po Slovensku a do zahraničia.

Prezident klubu:Peter Kolega - 0948 015 001
E-mail:
turistika@askinter.sk
Poplatok od:23 € / rok

Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu

Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu zastrešuje dva oddiely: žiačky 6-8 rokov a jóga pre dôchodcov. Členovia klubu sa stretávajú pravidelne dvakrát do týždňa pod vedením skúsených precvičovateľov, kde sa venujú rôznym pohybovým aktivitám.

Prezident klubu:Ing. Milan Dudáš
Manažér klubu:Bibiana Dudášová
E-mail:
rtvs@askinter.sk
Telefón:
0905 433 335
Poplatok od:12 € / mesiac
bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
schooling tabulation is certainly who makes the best imitation givenchy boots position necessities.the cheapest patek philippe grand complication perpetual calendar mens watch 5496p 001 costs around.