Asociácia športových klubov Inter Bratislava

Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2%?

04.04.2019 23:47

Zamestnanec 

Fyzická osoba – podnikateľ, živnostník a právnická osoba 

musí do 31.3.2021 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% musí byť u fyzických osôb najmenej 3,- € a u právnických osôb 8,- €).

U daňovníka – právnickej osoby je poukazovanie podielu zaplatenej dane zároveň viazané na darovanie finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane pre tých daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (nemusí ísť o prijímateľov uvedených vo vyhlásení) a to  na rovnaký účel, ktorý je aj predmetom ich činnosti. Ak sa takýto dar neposkytne do lehoty na podanie daňového priznania, správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane z 2% na 1,5%.

Ostatné potrebné dokumenty pre FO - podnikateľ, živnostník a PO:

Viac informácií nájdete aj na www.rozhodni.sk alebo www.financnasprava.sk alebo www.finance.gov.sk.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:
Asociácia športových klubov Inter Bratislava
Sídlo:
Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava
IČO:
00678457
Právna forma:
Občianske združenie