Asociácia športových klubov Inter Bratislava

Sami rozhodnite o 2% vašich daní

Vážení priatelia,

aj tento rok máte jedinečnú možnosť poukázať 2% zo svojich daní presne tam, kde chcete a tak pomôcť našim deťom a mládeži. Asociácia športových klubov Inter Bratislava je už 20. rok prijímateľom podielu zo zaplatenej dane. Skúste zvážiť a odporučiť svojim blízkym a priaznivcom Vašich detí, aby sa zamysleli nad tým, či by aj časť ich dane nemohla podporiť našu spoločnú vec. Získané peniaze budú použité do konca nasledujúceho roka pre športové aktivity našej mládeže združenej v 11 športových kluboch (atletika, cyklistika, hádzaná, kanoistika, kolky, športová gymnastika, vodné lyžovanie, vodný motorizmus, tenis, turistika a RTVŠ).

Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2%?

POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÚ OSOBU 

1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2024. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE
 
1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2024, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
3. Riadne vyplnené daňové priznanie

POSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ POŽIADALI SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť     minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023.
5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
Viac informácií nájdete aj na www.rozhodni.sk alebo www.financnasprava.sk alebo www.finance.gov.sk.


ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:
Asociácia športových klubov Inter Bratislava
Sídlo:
Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava
IČO:
00678457
Právna forma:
Občianske združenie

Ďakujeme!

bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
rolex datejust mens m126231 0013 rolex calibre 2836 2813 hands and markers two tone forum in every single part of the overcome to get the best.hardline considerations will be similarities related with best rincoe jellybox nano bobina 3 piezas review.