Asociácia športových klubov Inter Bratislava

Sami rozhodnite o 2% vašich daní

Vážení priatelia,

aj tento rok máte jedinečnú možnosť poukázať 2% zo svojich daní presne tam, kde chcete a tak pomôcť našim deťom a mládeži. Asociácia športových klubov Inter Bratislava je už 17. rok prijímateľom podielu zo zaplatenej dane. Skúste zvážiť a odporučiť svojim blízkym a priaznivcom Vašich detí, aby sa zamysleli nad tým, či by aj časť ich dane nemohla podporiť našu spoločnú vec. Získané peniaze budú použité do konca nasledujúceho roka pre športové aktivity našej mládeže združenej v 12 športových kluboch (atletika, basketbal, cyklistika, hádzaná, kanoistika, kolky, športová gymnastika, vodné lyžovanie, vodný motorizmus, tenis, turistika a RTVŠ).

Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2%?

Zamestnanec 

Fyzická osoba – podnikateľ, živnostník a právnická osoba 

musí do 31.3.2018 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% musí byť u fyzických osôb najmenej 3,- € a u právnických osôb 8,- €).

U daňovníka – právnickej osoby je poukazovanie podielu zaplatenej dane zároveň viazané na darovanie finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane pre tých daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (nemusí ísť o prijímateľov uvedených vo vyhlásení) a to  na rovnaký účel, ktorý je aj predmetom ich činnosti. Ak sa takýto dar neposkytne do lehoty na podanie daňového priznania, správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane z 2% na 1,5%.

Ostatné potrebné dokumenty pre FO - podnikateľ, živnostník a PO:

Viac informácií nájdete aj na www.rozhodni.sk alebo www.financnasprava.sk alebo www.finance.gov.sk.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:
JOKERIT - žolík vo svete športu
Sídlo:
Smolenická 12, 851 05  Bratislava
IČO:
30791651
Právna forma:
Občianske združenie

Ďakujeme!