Asociácia športových klubov Inter Bratislava

Medzníky vývoja, alebo od športového klubu po Asociáciu