Asociácia športových klubov Inter Bratislava

O klube

Vodáci Slovnaft - to bol pôvodný názov skupinky zamestnancov Slovnaftu, ktorá sa v roku 1959 pustila do budovania malej lodeničky na mýtinke Dunajského lesa, v mape označenom Vlčie hrdlo. Lodenička mala pôvodne slúžiť len zamestnancom, ale postupne pribúdali ďalší záujemcovia o tento šport a lodeničný objekt sa z roka na rok rozrastal vďaka usilovnosti a oddanosti jeho členov - vodákov. Lodenica bola oázou a pribúdalo i nových členov a objektov. Mladí sa orientovali na kanoistické a vodnolyžiarske súťaže, starší členovia uprednostnili vodný motorizmus.

Medzníky vývoja klubu

Osobnosti

Reprezentanti

Pretekári F. Tomkovič, M. Blaho a Ľ. Malán boli po všetky roky svojho pôsobenia v tomto športe členmi reprezentačného družstva ČSSR a SSR. Za svoje vynikajúce výkony získali titul Majster športu. 

Funkcionári

Milan Hubač, Vladimír Čelko, Milan Hubač, Zoltán Bartoš, Ing. Ivan Kardoš, Daniel Ružička, Andrea Polková, Vladimír Slaný