Asociácia športových klubov Inter Bratislava

O klube

Začiatok vzniku klubu Rekreačnej telesnej výchovy a športu sa datuje od júla 1967, kedy došlo k zlúčeniu 260 členného, dobre fungujúce odboru ZRTV Spartak Tesla a začínajúceho klubu ZRTV TJ Internacionál Slovnaft. Nový kolektív mal vtedy asi 300 cvičencov - detí, mládeže a dospelých. Za dvadsať rokov v roku 1988, v 71 oddieloch všetkých vekových kategórií a v 50. telocvičniach po celej Bratislave, cvičilo vyše 2 200 cvičencov.

Medzníky v živote klubu

Súčasný vývoj

Aj v súčasnej pre šport zložitej ekonomickej situácii a v silnej konkurencii množstva fittnes zariadení si klub so svojimi 450 členmi udržiava vedúcu pozíciu v poskytovaní rekreačnej telesnej výchovy. Pýchou klubu ZRTV boli a sú hlavne cvičenky a cvičiteľky, ktoré už prekročili magickú hranicu sedemdesiatich rokov. Príkladom vytrvalosti a dobrého zdravia vďaka aktívnemu pohybu sú Marta Božgaiová, Lígia Hanzáková, Margita Kertesová, Ing. Tomáš Škovránek a Ing. Samuel Vlk

Osobnosti

Osobnosť klubu

Za tridsať rokov sa v klube vystriedalo 530 cvičiteľov. Medzi nimi aj jeden zo zakladateľov, prvý predseda klubu Zdenek Janoušek, cvičenec od svojich 7 rokov, cvičiteľ a celoživotný funkcionár a propagátor masovej telovýchovy. Ešte v roku 1999 ako 81 ročný pôsobil ako tajomník klubu.

Funkcionári

Zdeněk Janoušek
1967 – 1992
Ing. Milan Dudáš
1992