Asociácia športových klubov Inter Bratislava

Zomrel Jozef Potisk

RTVŠ26.11.2018 13:39

Zomrel Ing. Jozef Potisk, jedna z najvýznamnejších osobností vedenia Interu

Vo štvrtok, 22.novembra 2018 zomrel Ing. Jozef Potisk, dlhoročný prezident a funkcionár AŠK Inter Bratislava. Do výkonných pozícii športových klubov TJ Slovnaft sa Ing. Potisk dostal prostredníctvom závodu Slovnaft, ktorý bol v tom čase hlavným partnerom Interu. Jeho vyše štyridsať ročná nepretržitá aktívna práca vo Výkonnom výbore a v rokoch 1976 – 2002 dvadsaťšesťročné pôsobenie vo vrcholnej funkcii predsedu telovýchovnej jednoty a neskôr prezidenta AŠK doviedlo pána Potiska v roku 2006 až do Siene slány AŠK Inter Bratislava. Ing. Jozef Potisk bol veľkou osobnosťou, ktorá svojou charizmou, diplomaciou, zanietenosťou, ale aj odbornosťou a dôslednosťou sa veľkou mierou pričinila o rozvoj a úspechy AŠK Inter i o zachovanie súdržnosti jej klubov. Mnohokrát záležalo práve na jeho invencii a diplomacii, aby sa problémy podarilo nielen vyriešiť, ale aby sa veci pohli správnym smerom. Vedel pre vec získať a zapáliť mnoho ľudí a dať im pocit užitočnosti. Do svojich posledných chvíľ bol Ing. Jozef Potisk členom Správnej rady AŠK Inter Bratislava.

Pozostalým príbuzným vyslovujeme v mene AŠK Inter Bratislava úprimnú sústrasť.